چهارشنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۸
صفحه نخست / توسعه مهارتهای اکسل / نمودارهای پیشرفته و خلاقانه / ساخت نمودار ترکیبی با استفاده از چک باکس

ساخت نمودار ترکیبی با استفاده از چک باکس

Combo Chart with Check Box

 

از تب Developer  سه تا چک باکس انتخاب می کنیم و به سلولهای C11, D11 و E11 لینک می کنیم.

combochartwithcheckbox-نمودار ترکیبی با چک باکس-www.iskills.ir

چنانچه چک باکس لینک شده تیک داشته باشد در سطر یازدهم True و در غیر اینصورت False درج میشود.

حالا باید یک جدول مشابه با جدول اولیه بسازیم اما با این تفاوت که اعداد باید با چک باکسها مرتبط باشند. برای اینکار در خانه های C14 تا E20 از طریق فرمول IF تعیین میکنیم که چنانچه چک باکس مورد نظر تیک خورده باشد اعداد مرتبطش بیاید در غیر اینصورت ()NA درج شود.

 

combochartwithcheckbox-نمودار ترکیبی با چک باکس فرمول If-www.iskills.ir

هر سه نمودار از قسمت مرتبط با خود در محدوده C14:E20 ایجاد شده است. برای رسم نمودار باید از جدول پائینی استفاده کنید و البته باید نمودارتان ترکیبی باشد.

برای آشنایی با نحوه ایجاد نمودارهای ترکیبی اینجا کلیک نمایید.