دوشنبه 13 تیر 1401
صفحه نخست / فرمولهای اکسل پیشرفته

فرمولهای اکسل پیشرفته

Advanced Excel Formulas

فرمولهای اکسل باعث شده اند استفاده از اکسل جذابتر باشد. بدون آنها، اکسل تنها یک ابزار نگهدارنده داده­ها می­بود اما بواسطه استفاده از این فرمولها شما می­توانید داده هایتان را تحلیل کنید و برای بسیاری از سوالات پیچیده تان پاسخ پیدا کنید. زمانیکه بسیاری از افراد، از فرمولهای ساده اکسل چون SUM و IF استفاده می­کنند یک کاربر حرفه ای اکسل باید بتواند فرمولهای پیشرفته در اکسل بنویسد و برخی از آنها را با هم ترکیب نماید. فرمولهایی چون SUMIFS, SUMPRODUCT, INDEX, MATCH,LOOKUP.

جدای از آشنایی با این فرمولها، کاربران پیشرفته می دانند که چه زمانی باید از آنها استفاده کنند و البته گزینه های جایگزین نیز برای هر کدام در نظر دارند.

مطالبی که در این بخش خواهید آموخت: